Abazovic: Eshtë më mirë të nënshkruhet marrëveshja themelore me Kishën Ortodokse Serbe pas zgjedhjes së metropolitane

Abazovic: Eshtë më mirë të nënshkruhet marrëveshja themelore me Kishën Ortodokse Serbe pas zgjedhjes së metropolitane

Zëvendës Kryeministri tha se do të ishte e papërgjegjshme dhe egoiste të mendosh për zgjedhje të reja, të parakohshme, duke pasur parasysh problemet me të cilat përballet aktualisht Mali i Zi.

Marrëveshja themelore me Kishën Ortodokse Serbe (SOC) do të nënshkruhej më së miri pas zgjedhjes së Metropolitit të Malit të Zi dhe Detit, tha Zëvendës Kryeministri Dritan Abazovic.

Ai i tha Dan se qëllimi i Qeverisë, kur bëhet fjalë për atë dokument, ishte – edhe gjatë miratimit të Ligjit aktual mbi Lirinë e Fesë, që të gjitha bashkësitë fetare – përfshirë Kishën Ortodokse Serbe, të ishin pjesë e një rendi të vetëm ligjor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.